procesy logistyczne

Prawidłowe funkcjonowanie magazynu jest uzależnione od dobrze zaplanowanych czynności logistycznych. Dzięki nim praca staję się płynna i bardziej efektywna. Wyjaśniamy, na czym polega logistyka magazynowa.

Cele logistyki magazynowej

obsługa magazynówUmiejętna obsługa magazynu i ładunków wymaga solidnego planowania, na które składają się różnego rodzaju czynności logistyczne. Ich głównym celem jest optymalizacja kosztów działania firmy przy jednoczesnym zwiększaniu zysków. Aby to osiągnąć należy spełnić kilka warunków, najważniejsze z nich to:

  • dbanie o efektywność urządzeń magazynowych,
  • maksymalizacja powierzchnia magazynowania,
  • zwiększenie efektywności pracy magazynierów,
  • zapewnienie dobrego dostępu do przechowywanych towarów,
  • dbałość o bezpieczeństwo pracowników oraz ładunków.

Popularnym rozwiązaniem przy organizacji logistyki magazynowania jest współpraca z zewnętrzną firmą jak ta, która się w tym specjalizuje.

Elementy logistyki magazynowej

Logistyka magazynowa składa się na przyjmowania, przechowywanie i wysyłanie towarów. Efektywność tych procesów zależy od umiejętnego ich planowania. Przyjmowanie ładunków powinno być przeprowadzane w dogodnych warunkach, umożliwiających swobodne kierowanie wózkiem widłowym lub innym sprzętem. Takie podejście pozwoli na znaczne przyśpieszenie odbioru towaru. W przypadku magazynowania, warto przeanalizować popyt na dany produkt. Te popularniejsze powinny być umieszczane w łatwo dostępnych miejscach w dolnych partiach magazynu. Towary sprzedawane w hurtowych ilościach powinny pozostawać na paletach, na których przybyły. W miarę możliwości wysyłka towarów powinna odbywać się w innym miejscu niż ich odbiór. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć niepotrzebnego zamieszania, które spowolni cały proces.